Čiastka č. 25/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 28.02.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
57/1997 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 202/1994 Z. z. o platových pomeroch príslušníkov Železničnej polície Slovenskej republiky 01.03.1997