Čiastka č. 24/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 28.02.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
55/1997 Z. z. Zákon o ochranných známkach 01.03.1997
56/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) 28.02.1997