Čiastka č. 21/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 22.02.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
49/1997 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú oblasti lesov 01.03.1997