Nariadenie vlády č. 49/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú oblasti lesov

Čiastka 21/1997
Platnosť od 22.02.1997 do14.07.2006
Účinnosť od 01.03.1997 do14.07.2006
Zrušený 326/2005 Z. z.

49

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 14. januára 1997,

ktorým sa vyhlasujú oblasti lesov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona č. 229/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z. nariaďuje:


§ 1

(1) Lesy sa podľa svojho poslania, prírodných a hospodárskych podmienok, ako aj podľa spoločenských záujmov a potrieb vymedzujú do týchto oblastí lesov:

1. Záhorská nížina a Dyjsko-moravská niva,

2. Podunajská nížina,

3. Burda,

4. Východoslovenská nížina,

5. Považský Inovec,

6. Hornonitrianska kotlina,

7. Tribeč,

8. Žiarska kotlina,

9. Krupinská planina a Ostrôžky,

10. Juhoslovenská kotlina a Gemerská pahorkatina,

11. Cerová vrchovina,

12. Košická kotlina a Abovská pahorkatina,

13. Malé Karpaty,

14. Myjavská pahorkatina,

15. Biele Karpaty,

16. Považské podolie,

17. Zvolenská kotlina,

18. Revúcka vrchovina a Rožňavská kotlina,

19. Slovenský kras,

20. Slanské vrchy a Zemplínske vrchy,

21. Nízke Beskydy,

22. Šarišská vrchovina a Spišsko-šarišské medzihorie,

23. Javorníky,

24. Žilinská kotlina,

25. Strážovské vrchy a Súľovské vrchy,

26. Turčianska kotlina,

27. Štiavnické vrchy, Pliešovská kotlina, Pohronský
Inovec, Vtáčnik a Kremnické vrchy,

28. Volovecké vrchy a Čierna hora,

29. Hornádska kotlina,

30. Vihorlatské vrchy,

31. Bukovské vrchy,

32. Západné Beskydy,

33. Stredné Beskydy,

34. Malá Fatra a Žiar,

35. Veľká Fatra, Starohorské vrchy a Chočské vrchy,

36. Horehronské podolie,

37. Poľana,

38. Veporské vrchy a Stolické vrchy,

39. Spišsko-gemerský kras,

40. Branisko,

41. Východné Beskydy,

42. Levočské vrchy, Bachureň, Spišská Magura a Ždiarska brázda,

43. Podtatranská kotlina,

44. Oravská kotlina,

45. Skorušinské vrchy a Zuberská brázda,

46. Nízke Tatry a Kozie chrbty,

47. Tatry.

(2) Územia oblastí lesov sú vymedzené v prílohe č. 1.

(3) Oblasti lesov sú zobrazené v prílohe č. 2.

§ 2

Oblasti lesov tvoria územný rámec pre hospodársku úpravu lesov.1)


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. marca 1997.


Vladimír Mečiar v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 49/1997 Z. z.

VYMEDZENIE OBLASTÍ LESOV

01 – Záhorská nížina a Dyjsko–moravská niva

Hranica sa začína na štátnej hranici s Českou republikou severozápadne od mesta Skalica, pokračuje štátnou hranicou s Českou republikou na východ až po úroveň mesta Skalica, odtiaľ ide na juh po Kovalovec, Senicu, Jablonicu, pokračuje juhozápadným smerom až po Devín na štátnej hranici s Rakúskom, ďalej po štátnej hranici s Rakúskom na sever až po Skalicu.

02 – Podunajská nížina

Hranica sa začína na štátnej hranici s Rakúskom v Petržalke, pokračuje južnou hranicou pohoria Malé Karpaty až po Prašník a Nové Mesto nad Váhom, otáča sa na východ, pri Rakoľuboch sa otáča na juh a západnou hranicou pohoria Považský Inovec pokračuje až po Hlohovec, kde sa otáča na severoseverovýchod a východnou hranicou pohoria Považský Inovec pokračuje až po Trenčianske Jastrabie, ďalej východným smerom po Krásnu Ves, Uhrovské Podhradie, pokračuje na juh po Veľké Uherce a severnou hranicou pohoria Tribeč po Nitru, ďalej východoseverovýchodným smerom južnou hranicou pohoria Tribeč až po Hostie, obchádza južnú hranicu pohoria Pohronský Inovec až po Čaradice, pokračuje na Kozárovce, Mochovce, obchádza kótu Veľká Vápenná, ďalej pokračuje na východ po Gondovo, južnou hranicou pohoria Štiavnické vrchy po Majevo, ďalej smerom na juh na Bátovce, Ladzany, Hontianske Nemce, otáča sa na juhojuhozápad po Chorvatice, pokračuje na kótu Tupý vrch, Šahy, štátnu hranicu s Maďarskom pri Tešmáku a po štátnej hranici s Maďarskom až do Petržalky.

03 – Burda

Hranica sa začína v Kamenici nad Hronom, obchádza severnú hranicu pohoria Burda až po štátnu hranicu s Maďarskom, po ktorej pokračuje až do Kamenice nad Hronom.

04 – Východoslovenská nížina

Hranica sa začína na štátnej hranici s Maďarskom pri Michaľanoch, obchádza východnú hranicu pohoria Slanské vrchy až po Hlinné, kde sa otáča na východ a pokračuje smerom na Strážske, južnou hranicou pohoria Vihorlatské vrchy až po štátnu hranicu s Ukrajinou pri Petrovciach, pokračuje štátnou hranicou s Ukrajinou a Maďarskom až po Klin nad Bodrogom, ďalej na severovýchod po Ladmovce, obchádza hranicu pohoria Zemplínske vrchy až po Veľkú Tŕňu, Čerhov, k štátnej hranici s Maďarskom, po ktorej pokračuje až do Michalian.

05 – Považský Inovec

Hranica sa začína pri Hlohovci, obchádza západnú hranicu pohoria Považský Inovec až po Krivosúd-Bodovku, kde sa otáča na východ a pokračuje po Trenčianske Jastrabie, ďalej východnou hranicou pohoria Považský Inovec až do Hlohovca.

06 – Hornonitrianska kotlina

Hranica sa začína pri Veľkých Uherciach, pokračuje na sever po Chalmov, obchádza Drieňový vrch a pokračuje až po Liešťany, ďalej juhovýchodným smerom do Bojníc, pri Bojnických kúpeľoch sa otáča na sever a ide až k Tužine, obchádza Hornonitriansku kotlinu, pokračuje západnou hranicou pohoria Žiar až do Handlovej, ďalej po západnej hranici pohoria Kremnické vrchy do Novej Lehoty, obchádza severnú hranicu pohoria Vtáčnik, po jeho západnej hranici pokračuje až do Radobice, kde sa otáča na západ a pokračuje smerom do Veľkých Uheriec.

07 – Tribeč

Hranica sa začína pod Zoborom pri Nitre, obchádza západnú hranicu pohoria Tribeč až do Radobice a pokračuje južným smerom do Malej Lehoty, odtiaľ južnou hranicou pohoria Tribeč až pod Zobor.

08 – Žiarska kotlina

Hranica sa začína pri Rudne nad Hronom, pokračuje na sever do Žarnovice, ďalej východnou hranicou pohoria Vtáčnik až po Janovu Lehotu, pokračuje na Slaskú, Žiar nad Hronom a severnou hranicou pohoria Štiavnické vrchy do Rudna nad Hronom.

09 – Krupinská planina a Ostrôžky

Hranica sa začína pri Šahách, pokračuje na sever smerom na Slatinu, Dvorníky, Hontianske Nemce, Bzovskú Lehôtku, smerom na východ po Horný Tisovník, obchádza severnú hranicu pohoria Ostrôžky až po Pílu, ďalej pokračuje smerom na juh do Lupoče, obchádza južnú hranicu pohoria Ostrôžky a južnou hranicou pohoria Krupinská planina pokračuje až do Šiah.

10 – Juhoslovenská kotlina a Gemerská pahorkatina

Hranica sa začína na štátnej hranici s Maďarskom pri Tešmáku, pokračuje severovýchodným smerom južnou hranicou pohoria Krupinská planina, južnou hranicou pohoria Ostrôžky až po Lupoč, odtiaľ na východ do Brezničky, na Poltár, Rimavské Zalužany, kde sa otáča na juhovýchod, pokračuje až do Rimavskej Soboty, smerom na severovýchod po Budikovany, Teplý vrch, Uzovskú Panicu, Gemerské Michalovce, otáča sa na sever, pokračuje až do Brusníka, prechádza vrch Tri chotáre, pokračuje smerom na východ do Hucína, kde sa otáča na juhovýchod, pokračuje na Gemerskú Hôrku, Dlhú Ves až k štátnej hranici s Maďarskom na východ od kóty Železný kopec, pokračuje štátnou hranicou s Maďarskom až po Vlkyňu, smerom na západ na Drňu, Hodejov, Husinú, otáča sa na juhozápad a pokračuje cez Fiľakovské Kováče až k štátnej hranici s Maďarskom na západ od Lipovian, po ktorej pokračuje až do Tešmáku.

11 – Cerová vrchovina

Hranica sa začína pri Kalonde, obchádza severnú hranicu Cerovej vrchoviny, pokračuje cez Trebeľovce, Husinú, Hodejov, Drňu k štátnej hranici s Maďarskom pri Vlkyni, po ktorej pokračuje na západ až ku Kalonde.

12 – Košická kotlina a Abovská pahorkatina

Hranica sa začína na štátnej hranici s Maďarskom pri Hosťovciach, pokračuje smerom na sever k Turnianskemu Podhradiu, na východ k Drieňovcu, obchádza východnú hranicu pohoria Slovenský kras, pokračuje severne od kóty Jelení vrch, otáča sa na východ, pokračuje na Medzev južnou hranicou pohoria Volovecké vrchy, Šemšu, Bukovec, severnou hranicou Košíc na kótu Viničná, odtiaľ východnou hranicou pohoria Čierna hora a Šarišská vrchovina cez Fintice, Kapušany, odtiaľ západnou hranicou Slanských vrchov až po štátnu hranicu s Maďarskom, po ktorej pokračuje až do Hosťoviec.

13 – Malé Karpaty

Hranica sa začína na štátnej hranici s Rakúskom v Petržalke, pokračuje juhovýchodným smerom južnou hranicou Malých Karpát po Prašník a ďalej až po Nové Mesto nad Váhom, otáča sa na severozápad až po Hrušové, odtiaľ juhozápadným smerom severnou hranicou Malých Karpát až pod Devín a štátnou hranicou s Rakúskom k Petržalke.

14 – Myjavská pahorkatina

Hranica sa začína pri Sobotišti, pokračuje východným smerom na Podzámok, Brestovec, južnou hranicou pohoria Biele Karpaty po Hrabové, odtiaľ na juh do Hrušového, otáča sa na juhozápad a severnou hranicou Malých Karpát pokračuje až po Osuské, odtiaľ na sever cez Kunov do Sobotišťa.

15 – Biele Karpaty

Hranica sa začína na štátnej hranici s Českou republikou na východ od Skalice, pokračuje po nej severovýchodným smerom až k Strelenke, na východe obchádza kótu Kýčera a južnou hranicou pohoria Biele Karpaty pokračuje až po Lopašov, kde sa otáča na sever, obchádza kótu Čupy a pokračuje k štátnej hranici s Českou republikou.

16 – Považské podolie

Hranica sa začína pri Bzinciach pod Javorinou, pokračuje na sever po Hrabové, ďalej južnou hranicou pohoria Biele Karpaty až k Púchovu, odtiaľ na Považskú Bystricu, Bytču, Horný Hričov, Žilinskú Lehotu, na juhozápad západnou hranicou pohoria Súľovské vrchy, obchádza severne kóty Ostrá Malenica a Budkov, pokračuje na Ilavu, Novú Dubnicu, Trenčín, Soblahov, Mníchovu Lehotu, odtiaľ severnou hranicou pohoria Považský Inovec až k Beckovu, ďalej na západ až po Nové Mesto nad Váhom a na severozápad do Bziniec pod Javorinou.

17 – Zvolenská kotlina

Hranica sa začína pri Malachove pri Banskej Bystrici, obchádza Banskú Bystricu, pokračuje južnou hranicou pohoria Starohorské vrchy až do Hiadľa, odtiaľ smerom na Ľubietovú, Strelníky, obchádza západnú hranicu pohoria Poľana až do Hriňovej, pokračuje na juh do Podkriváňa, smerom na západ do Slatinských Lazov, pokračuje severnou hranicou pohoria Javorie do Neresnice vo Zvolene, odtiaľ na sever do Malachova.

18 – Revúcka vrchovina a Rožňavská kotlina

Hranica sa začína pri Tuhári, pokračuje na sever po Pílu, odtiaľ smerom na západ cez Ozdín, Málinec, Zlatno, Lehotu nad Rimavicou, otáča sa na sever, obchádza Hnúšťu, pokračuje na severovýchod k Revúcej, na východ ku Koprášu, na sever k Rejdovej, na Dobšinú, východnou hranicou pohoria Revúcka vrchovina po Rožňavu, pokračuje na Lipovník, obchádza kótu Buková, pokračuje severnou hranicou Slovenského krasu až k Jelšave, odtiaľ smerom na západ po Nandraž, otáča sa na juh, pokračuje po Nižné Valice, ďalej na západ na Teplý vrch, vracia sa ku kóte Dlhý vrch, odtiaľ na Budikovany, juhovýchodným smerom k Zacharovciam, odtiaľ severnou hranicou Revúckej vrchoviny na juhozápad k Poltáru a k Lupoči, kde sa otáča na severozápad a pokračuje do Tuhára.

19 – Slovenský kras

Hranica sa začína na štátnej hranici s Maďarskom východne od kóty Železný kopec, pokračuje severozápadným smerom na Plešivec, odtiaľ na Licince, Gemerský Sad, Jelšavskú Teplicu, Šivetice, Kameňany, Jelšavu, odtiaľ na východojuhovýchod po Paškovú, obchádza severne kótu Ostrý vŕšok, pokračuje smerom na Slavec, odtiaľ východným smerom až po Jasov, obchádza východnú hranicu pohoria Slovenský kras po Drieňovec a pokračuje až na štátnu hranicu s Maďarskom pri Hosťovciach, odtiaľ po nej smerom na západ až po kótu Železný kopec.

20 – Slanské vrchy a Zemplínske vrchy

Hranica sa začína na štátnej hranici s Maďarskom východne od Trstenej pri Hornáde, pokračuje na sever západnou hranicou Slanských vrchov až do Vyšnej Šebastovej, odtiaľ smerom na východ obchádza severne kótu Tri chotáre až po Petrovce, pokračuje východnou hranicou pohoria Slanské vrchy až po Brezinu, ďalej na štátnu hranicu s Maďarskom západne od Michalian, po nej pokračuje na východ po Čerhov, ďalej východným smerom na Veľkú Tŕňu, obchádza severnú hranicu pohoria Zemplínske vrchy až po Zemplín, odtiaľ popri rieke Bodrog pokračuje až na štátnu hranicu s Maďarskom pri Kline nad Bodrogom a po nej severozápadným smerom až po Trstenú pri Hornáde.

21 – Nízke Beskydy

Hranica sa začína na štátnej hranici s Poľskom severne od Fričky, po nej pokračuje smerom na východ až po kótu Ščoby, pri prameni rieky Udava sa otáča na juhovýchod, pokračuje cez Starinu, Brezovec až po štátnu hranicu s Ukrajinou východne od Uble, pokračuje po nej smerom na juh východne od Inoviec, ďalej severnou hranicou pohoria Vihorlatské vrchy až po Brekov, ďalej na Vranov nad Topľou, obchádza severne kóty Tri chotáre a Stráž až po Ratvaj, otáča sa smerom na sever, obchádza východnú a severnú hranicu pohoria Čergov až po Lenartov, ďalej pokračuje severovýchodným smerom južnou a východnou hranicou pohoria Ľubovnianska vrchovina, ďalej na sever ku Fričke.

22 – Šarišská vrchovina a Spišsko-šarišské medzihorie

Hranica sa začína pri Vyšných Ružbachoch, pokračuje severovýchodným smerom na Kamienku, Jarabinu, obchádza južnú hranicu pohoria Ľubovnianska vrchovina po štátnu hranicu s Poľskom až k obci Ruská Voľa nad Popradom, pokračuje smerom na juh až po Kamenicu, západnou hranicou pohoria Čergov po Babin Potok, pokračuje juhovýchodným smerom, obchádza severne kótu Stráž po Kapušany, ďalej pokračuje južne od kóty Stráž po Malý Šariš, východnou hranicou Šarišskej vrchoviny až po Drienovskú Novú Ves, otáča sa na západ a pokračuje severnou hranicou pohoria Čierna hora až po Dolinu, obchádza východnú hranicu pohoria Branisko až po obec Pod Braniskom, ďalej pokračuje severovýchodným smerom po Močidlany, na sever do Sabinova, obchádza severnú hranicu pohoria Bachureň až po Nižný Slavkov, severozápadným smerom obchádza pohorie Levočské vrchy až po Kolačkov, ďalej na Novú Ľubovňu po Vyšné Ružbachy.

23 – Javorníky

Hranica sa začína na štátnej hranici s Českou republikou juhozápadne od Strelenky, po nej pokračuje smerom na severovýchod až po Trojačku, ďalej východným smerom severnou hranicou pohoria Javorníky až po Horelicu, pokračuje smerom na juh na Kysucké Nové Mesto, Považský Chlmec, Žilinskú Lehotu, obchádza južnú hranicu pohoria Javorníky až do Púchova, Streženíc, otáča sa severozápadným smerom na Dohňany, obchádza severne kótu Kýčera až do Strelenky.

24 – Žilinská kotlina

Hranica sa začína pri Pružine, pokračuje smerom na severovýchod južnou hranicou pohoria Súľovské vrchy až po Malú Čiernu, odtiaľ na Zbyňov, Rajecké Teplice, Porúbku, Babkov, smerom na sever po Závodie, Považský Chlmec, odtiaľ na východ po Gbeľany, na severovýchod po Terchovú, otáča sa na juhozápad, obchádza severnú hranicu pohoria Malá Fatra až po Fačkov, pokračuje severným smerom na Malé Lednice, ďalej na juhozápad smerom na Sádočné, obchádza severne kótu Hrubá Kečka až do Pružiny.

25 – Strážovské vrchy a Súľovské vrchy

Hranica sa začína pri Trenčíne, severovýchodným smerom obchádza severozápadnú hranicu pohoria Strážovské vrchy až po Tŕstie, pokračuje severozápadnou hranicou pohoria Súľovské vrchy až po Kostolec, otáča sa smerom na západ k Považskej Bystrici, pokračuje severovýchodným smerom na Predmier až do Žilinskej Lehoty, ďalej na juh po Závodie, odtiaľ na západ na Peklinu, pokračuje na Babkov, Porúbku a juhozápadným smerom obchádza južnú hranicu pohoria Súľovské vrchy po Pružinu, pokračuje na severovýchod po Kardošovu Viesku, ďalej na Rajeckú Lesnú, smerom na juh obchádza východnú hranicu Strážovských vrchov po Šutovce, pokračuje severozápadným smerom po Temeš, ďalej na juh až po Dolné Lelovce, obchádza kótu Drieňový vrch, pri Malých Krškanoch sa otáča na severozápad, pokračuje na Dolné Vestenice a južnou hranicou Strážovských vrchov do Trenčína.

26 – Turčianska kotlina

Hranica sa začína pri Kláštore pod Znievom, severozápadným smerom obchádza južnú hranicu pohoria Malá Fatra až do Šútova, ďalej smerom na juhojuhozápad obchádza západnú hranicu pohoria Veľká Fatra až po Hornú Štubňu, pokračuje severnou hranicou pohoria Kremnické vrchy po Sklené a smerom na sever obchádza východnú hranicu pohoria Žiar až po Kláštor pod Znievom.

27 – Štiavnické vrchy, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik a Kremnické vrchy

Hranica sa začína v Žitavanoch pri Zlatých Moravciach, smerom na sever pokračuje západnou hranicou pohoria Pohronský Inovec až po Veľké Pole, ďalej západnou hranicou pohoria Vtáčnik až po Štvrte, ďalej smerom na Novú Lehotu, obchádza severnú hranicu pohoria Kremnické vrchy cez Hornú Štubňu, kótu Flochová, pokračuje južným smerom na Králiky, obchádza východnú hranicu pohoria Kremnické vrchy až po Zvolen, ďalej obchádza východnú hranicu pohoria Javorie cez Klokoč, Lonec, pokračuje na západ na Bzovskú Lehôtku, ďalej južnou hranicou pohoria Štiavnické vrchy po Hronský Beňadik, pokračuje južnou hranicou pohoria Pohronský Inovec až po Žitavany.

28 – Volovecké vrchy a Čierna hora

Hranica sa začína pri Dobšinej, pokračuje východným smerom na Rejdovú, kótu Skálie, odtiaľ severovýchodným smerom cez Dedinky, kótu Suchá hora, Novoveskú Hutu, ďalej smerom na východ severne od kóty Skalisko na Krompachy, pokračuje severnou hranicou pohoria Čierna hora až po Drienovskú Novú Ves, obchádza východnú hranicu pohoria Čierna hora po Ťahanovce, pokračuje smerom na západ južnou hranicou pohoria Volovecké vrchy až do Dobšinej.

29 – Hornádska kotlina

Hranica sa začína pri Liptovskej Tepličke, smerom na východ pokračuje južnou hranicou pohoria Kozie chrbty až po Spišský Štiavnik, ďalej na Dlhé Stráže, pokračuje južnou hranicou pohoria Levočské vrchy po Poľanovice, ďalej juhovýchodným smerom po Štefanskú Hutu, smerom na západ severne od kót Biela skala a Skalisko na Novoveskú Hutu, pokračuje severnou hranicou Slovenského raja na kóty Zbojnícka a Vysoký vrch do Liptovskej Tepličky.

30 – Vihorlatské vrchy

Hranica sa začína pri Tovarnianskej Polianke, pokračuje na východ smerom na Kamenicu nad Cirochou, Chlmec, Porúbku, severnou hranicou pohoria Vihorlatské vrchy až po štátnu hranicu s Ukrajinou na východ od Inoviec, po nej smerom na juh k Petrovciam a južnou hranicou pohoria Vihorlatské vrchy na Strážske a do Tovarnianskej Polianky.

31 – Bukovské vrchy

Hranica sa začína na štátnej hranici s Poľskom východne od kóty Ščoby, pokračuje na východ štátnou hranicou s Poľskom a Ukrajinou po Ubľu, ďalej severozápadným smerom na Kalnú Ráztoku, Starinu k štátnej hranici s Poľskom východne od kóty Ščoby.

32 – Západné Beskydy

Hranica sa začína na hranici s Českou republikou pri Trojačke, pokračuje severovýchodným smerom po hranici s Českou republikou a Poľskom až na hranicu s Českou republikou východne od Skalitého, smerom na západ obchádza severnú hranicu Kysuckých Beskýd až po Čadcu a Horelicu, pokračuje severnou hranicou pohoria Javorníky až k Trojačke.

33 – Stredné Beskydy

Hranica sa začína pri Žiline, severným smerom obchádza západnú hranicu pohoria Kysucká vrchovina po Krásno nad Kysucou, ďalej pokračuje západnou a severnou hranicou pohoria Kysucké Beskydy až po štátnu hranicu s Poľskom východne od Skalitého, po nej pokračuje smerom na východ až po Oravskú priehradu, na juhozápad pokračuje južnou hranicou pohoria Podbeskydská vrchovina až po Hruštín, severovýchodným smerom severnou hranicou pohoria Oravská Magura po Trstenú, odtiaľ smerom na juhozápad pokračuje južnou hranicou Oravskej vrchoviny po Dlhú pod Oravou, ďalej smerom na juhozápad k Malatinej, smerom na západ pokračuje severnou hranicou pohoria Chočské vrchy po Komjatnú, ďalej smerom na sever po Párnicu, Istebné, Bielu, Terchovú a južnou hranicou pohoria Kysucká vrchovina smerom na západ až po Žilinu.

34 – Malá Fatra a Žiar

Hranica sa začína pri Fačkove, pokračuje smerom na severovýchod severnou hranicou pohoria Malá Fatra až po Bielu, otáča sa na juh, pokračuje na Párnicu, smerom na západ južnou hranicou pohoria Malá Fatra až po Vrútky, ďalej juhojuhozápadným smerom východnou hranicou pohoria Malá Fatra po Kláštor pod Znievom, ďalej východnou hranicou pohoria Žiar až po Rematu, severozápadným smerom po južnej hranici pohoria Žiar až po Kľačno, obchádza západnú hranicu pohoria Malá Fatra až po Fačkov.

35 – Veľká Fatra, Starohorské vrchy a Chočské vrchy

Hranica sa začína pri Hornej Štubni smerom na severovýchod, pokračuje západnou hranicou pohoria Veľká Fatra až po Kraľovany, ďalej na Žažkov, Studničnú, smerom na východ severnou hranicou pohoria Chočské vrchy až po Huty, odtiaľ smerom na juh do Kvačian, smerom na juhozápad južnou hranicou pohoria Chočské vrchy po Ružomberok, odtiaľ smerom na juh východnou hranicou pohoria Veľká Fatra až po Korytnicu-kúpele, cez Starohorské vrchy do Hiadľa, odtiaľ smerom na západ južnou hranicou Starohorských vrchov až po Malachov, ďalej smerom na Králiky, kótu Flochová po Hornú Štubňu.

36 – Horehronské podolie

Hranica sa začína pri Lučatíne, pokračuje severným smerom na Hiadeľ, odtiaľ smerom na východ južnou hranicou pohoria Nízke Tatry až po Telgárt, odtiaľ smerom na juhozápad severnou hranicou Muránskej planiny po Bujakovo, ďalej juhovýchodným smerom po Michalovú, odtiaľ na západ smerom na Brezno, severnou hranicou pohoria Veporské vrchy až po Lučatín.

37 – Poľana

Hranica sa začína pri Hrochoti, obchádza pohorie Poľana cez Strelníky, Snohy, Hriňovú, Iviny po Hrochoť.

38 – Veporské vrchy a Stolické vrchy

Hranica sa začína pri Hriňovej, pokračuje smerom na sever na Snohy, ďalej západnou hranicou pohoria Veporské vrchy po Lučatín, odtiaľ smerom na východ severnou hranicou pohoria Veporské vrchy cez Hronec na Tisovec, Muráň, Červenú Skalu ku kóte Skálie a pokračuje juhozápadným smerom južnou hranicou Stolických vrchov cez Revúcu, Hnúšťu, Katarínsku Hutu na Pílu, odtiaľ smerom na sever po Hriňovú.

39 – Spišsko-gemerský kras

Hranica sa začína pri Tisovci, pokračuje smerom na západ pod kótu Klenovský Vepor, odtiaľ smerom na severovýchod severnou hranicou pohoria Spišsko-gemerský kras cez Fabovu hoľu po Telgárt, ďalej smerom na sever ku kóte Zbojnícka, odtiaľ severnou hranicou pohoria Slovenský kras po Čingov a smerom na juhozápad pokračuje južnou hranicou pohoria Spišsko-gemerský kras cez Dedinky, Muráň do Tisovca.

40 – Branisko

Hranica sa začína pri Krompachoch, smerom na sever pokračuje západnou hranicou pohoria Branisko až po Vyšný Slavkov, ďalej pokračuje severnou a východnou hranicou pohoria Branisko až po Dolinu, ďalej na Kluknavu, Hrišovce a Krompachy.

41 – Východné Beskydy

Hranica sa začína na štátnej hranici s Poľskom pri Červenom Kláštore, po ktorej smerom na východ pokračuje až po Fričku, odtiaľ juhovýchodným smerom po Kurov, smerom na juhozápad južnou hranicou pohoria Ľubovnianska vrchovina po Lenartov, obchádza severnú a východnú hranicu pohoria Čergov až po Ratvaj, odtiaľ smerom na severozápad po západnej hranici pohoria Čergov až po štátnu hranicu s Poľskom pri Ruskej Voli nad Popradom, pokračuje smerom na západ južnou hranicou pohoria Ľubovnianska vrchovina až po Jarabinú, južnou hranicou Pienin až po Červený Kláštor.

42 – Levočské vrchy, Bachureň, Spišská Magura a Ždiarska brázda

Hranica sa začína na štátnej hranici s Poľskom na západ od Javoriny, smerom na severovýchod pokračuje po štátnej hranici s Poľskom až k Červenému Kláštoru, ďalej na východ južnou hranicou Pienin po Kamienku, smerom na juh na Vyšné, Forbasy, juhovýchodným smerom severnou hranicou pohoria Levočské vrchy až po Nižný Slavkov, odtiaľ smerom na sever a východ ide po severnej hranici pohoria Bachureň po Sabinov, odtiaľ smerom na juh po Močidlany, Hermanovce, Fričovce, obchádza severnú hranicu pohoria Branisko až po Poľanovice, smerom na západ na Levoču, Jánovce, odtiaľ smerom na sever západnou hranicou pohoria Levočské vrchy cez Kežmarok po Podolínec, odtiaľ smerom na západ južnou hranicou pohoria Spišská Magura cez Lendak po Javorinu.

43 – Podtatranská kotlina

Hranica sa začína pri Ružomberku, smerom na východ pokračuje južnou hranicou pohoria Chočské vrchy až po Kvačany, ďalej južnou hranicou Západných Tatier až po kótu Veľká Pálenica, pokračuje Tatranským predhorím popri Starom Smokovci na Lendak, odtiaľ na Podolínec, juhozápadným smerom na Kežmarok, Tvarožnú, Jánovce, ďalej na západ severnou hranicou pohoria Kozie chrbty po Liptovský Hrádok, severnou hranicou pohoria Nízke Tatry po Biely Potok a smerom na sever do Ružomberka.

44 – Oravská kotlina

Hranica sa začína pri Hruštíne, pokračuje severovýchodným smerom na Námestovo a štátnu hranicu s Poľskom pri Oravskej priehrade, po nej smerom na východ až po Suchú Horu, otáča sa na západ a pokračuje na Tvrdošín, Trstenú, Slanickú Osadu a severnou hranicou pohoria Oravská Magura do Hruštína.

45 – Skorušinské vrchy a Zuberská brázda

Hranica sa začína pri Malatinej, pokračuje severovýchodným smerom severnou hranicou Skorušinských vrchov cez kótu Lysec do Tvrdošína, ďalej smerom na východ až po štátnu hranicu s Poľskom pri Suchej Hore, pokračuje štátnou hranicou až na východ od vrchu Skorušiná, ďalej juhozápadným smerom na Zuberec, Huty a severnou hranicou pohoria Chočské vrchy po Malatinú.

46 – Nízke Tatry a Kozie chrbty

Hranica sa začína pri Lučatíne, pokračuje smerom na sever na Hiadeľ, Korytnicu-kúpele, západnou hranicou pohoria Nízke Tatry až po Vlkolínec, odtiaľ smerom na východ severnou hranicou pohoria Nízke Tatry až do Kráľovej Lehoty, odtiaľ severnou hranicou pohoria Kozie chrbty až po Vydrník, pokračuje západným smerom južnou hranicou pohoria Kozie chrbty po Liptovskú Tepličku, ďalej smerom na východ cez kóty Vysoký vrch a Zbojnícka, odtiaľ juhozápadným smerom na Telgárt, Šumiac, smerom na západ pokračuje južnou hranicou pohoria Nízke Tatry cez Mýto pod Ďumbierom do Hiadľa až po Lučatín.

47 – Tatry

Hranica sa začína pri Kvačanoch, pokračuje smerom na sever západnou hranicou pohoria Západné Tatry až k štátnej hranici s Poľskom na východ od vrchu Skorušiná, pokračuje smerom na východ po štátnej hranici s Poľskom až k Javorine, odtiaľ východnou hranicou pohoria Východné Tatry do Lendaku, ďalej smerom na západ južnou hranicou pohoria Východné Tatry cez Kežmarské Žľaby, Starý Smokovec na kótu Veľká Pálenica, ďalej južnou hranicou pohoria Západné Tatry až do Kvačian.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 49/1997 Z. z.

OBLASTI LESOV

Vzor 02 - Oblasti lesov

Poznámky pod čiarou

1) § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a v štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 510/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z.