Čiastka č. 20/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 22.02.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
46/1997 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Košický región 22.02.1997
47/1997 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o Pieninskom národnom parku 01.03.1997
48/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o podpore a vzájomnej ochrane investícií