Čiastka č. 18/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 20.02.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
41/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o zisťovaní množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok a údajov o dodržaní určených limitov znečisťovania 01.03.1997