Čiastka č. 17/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 20.02.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
40/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú štandardy pre minimálne personálne a materiálno-technické vybavenie niektorých druhov zdravotníckych zariadení 01.03.1997