Čiastka č. 16/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 19.02.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
38/1997 Z. z. Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike
39/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti rezortu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky