Čiastka č. 145/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 30.12.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
379/1997 Z. z. Zákon o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) 01.01.1998
380/1997 Z. z. Zákon o peňažných náležitostiach vojakov 01.01.1998
381/1997 Z. z. Zákon o cestovných dokladoch 01.01.1998