Čiastka č. 14/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 14.02.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
34/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu 1990 z 20. decembra 1990 o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980