Čiastka č. 139/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 19.12.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
351/1997 Z. z. Branný zákon 01.01.1998