Čiastka č. 137/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 13.12.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
343/1997 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 01.01.1998
344/1997 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 10. decembra 1997 o výklade čl. 101 ods. 2 v spojitosti s čl. 103 ods. 3, čl. 104 a čl. 105 Ústavy Slovenskej republiky 13.12.1997