Čiastka č. 135/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 12.12.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
330/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o habilitácii docentov a o vymenúvaní profesorov 01.01.1998
331/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa