Čiastka č. 134/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 11.12.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
329/1997 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov 11.12.1997