Čiastka č. 133/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 11.12.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
328/1997 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1998