Čiastka č. 132/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 09.12.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
326/1997 Z. z. Úplné znenie zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
327/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o kontrolách technického stavu vozidiel 01.01.1998