Čiastka č. 124/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 19.11.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
305/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o leteckej doprave medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael