Čiastka č. 116/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 23.10.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
276/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení 29.04.1997
277/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o obchodnej a ekonomickej spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky