Čiastka č. 114/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 17.10.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
273/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vykonaní odbornej prípravy potrebnej na vydanie povolenia na výrobu liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia 01.11.1997