Čiastka č. 107/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 29.09.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
251/1997 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. 01.10.1997