Čiastka č. 105/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 19.09.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
248/1997 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov 19.09.1997