Čiastka č. 100/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 21.08.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
226/1997 Z. z. Zákon o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach 01.09.1997
227/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Japonska o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov
228/1997 Z. z. Oznámenie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky