Oznámenie č. 227/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Japonska o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov

Čiastka 100/1997
Platnosť od 21.08.1997
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 24. mája 1997 na základe dohody oboch zmluvných strán.

227

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že formou výmeny diplomatických nót z 24. marca 1997 bola v Tokiu uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Japonska o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov.

Dohoda nadobudla platnosť 24. mája 1997 na základe dohody oboch zmluvných strán.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.