Čiastka č. 94/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 30.09.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
278/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov 01.10.1996
279/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o strediskách odbornej praxe 01.11.1996
280/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa