Čiastka č. 80/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 31.07.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
229/1996 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 11. júla 1996 o výklade čl. 102 písm. r) Ústavy Slovenskej republiky 31.07.1996
230/1996 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 100. výročia otvorenia prevádzky ozubnicovej železnice na trati Štrba – Štrbské pleso 31.07.1996
231/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami
232/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny výrobkov v zdravotníctve – 5. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996
233/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami
234/1996 Z. z. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v Zozname obcí a ich častí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike