Čiastka č. 78/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 24.07.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
221/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky 24.07.1996
222/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24.07.1996
223/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov 24.07.1996