Čiastka č. 77/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 23.07.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
218/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rozhodcovskom konaní 07.08.1996
219/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb 01.08.1996
220/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o reklame 01.09.1996