Čiastka č. 74/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 13.07.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
207/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o nadáciách 01.09.1996
208/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o programe znižovania emisií 15.07.1996
209/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o zriadení a podmienkach nasadenia špeciálnych zásahových skupín v Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky