Čiastka č. 71/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 09.07.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
199/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o leteckej doprave