Čiastka č. 65/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 26.06.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
180/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Colný zákon 01.07.1996
181/1996 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o programoch rozvoja bývania 01.07.1996
182/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa