Čiastka č. 63/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 21.06.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
175/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o hodnostiach, funkčných označeniach a rovnošatách pracovníkov a členov jednotiek požiarnej ochrany 01.07.1996
176/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o zaistení bezpečnosti šifrových prostriedkov vyrobených v Ruskej federácii a používaných v Slovenskej republike