Čiastka č. 54/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 17.05.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
145/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o prijímaní na štúdium na stredných školách 01.09.1996
146/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa