Čiastka č. 51/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 09.05.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
139/1996 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z. z. o vydávaní a použití investičných kupónov v znení neskorších predpisov 09.05.1996