Čiastka č. 43/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 25.04.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
118/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.07.1996
119/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o koncesnom obstarávaní 01.07.1996