Čiastka č. 42/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 24.04.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
115/1996 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa určuje spôsob a výška vrátenia časti zaplatenej spotrebnej dane z motorovej nafty používanej v poľnohospodárskej výrobe 24.04.1996
116/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o parametroch, za ktorých možno vyhlásiť klimatické podmienky za priaznivé na liečenie a o spôsobe ich vyhlasovania 01.05.1996
117/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o vyhlásení prírodných zdrojov za prírodné liečivé zdroje a za zdroje minerálnych stolových vôd