Čiastka č. 31/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 31.03.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
90/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o minimálnej mzde 01.04.1996
91/1996 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o štátnych zárukách 31.03.1996