Čiastka č. 132/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 31.12.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
387/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zamestnanosti 01.01.1997
388/1996 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 13 o devízovej pozícii bánk na menové účely