Čiastka č. 123/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 10.12.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
351/1996 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1997