Čiastka č. 115/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 21.11.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
327/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o poplatkoch za uloženie odpadov 01.01.1997