Čiastka č. 11/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 31.01.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
29/1996 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1996 31.01.1996