Čiastka č. 109/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 14.11.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
315/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách 01.04.1997
316/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o uplatňovaní časti XI Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve