Čiastka č. 95/1995 Z. z.

Vydaná dňa: 20.12.1995
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
289/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o dani z pridanej hodnoty 01.01.1996
290/1995 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Zemplínsky región 20.12.1995
r1/c95/1995 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z.