Čiastka č. 85/1995 Z. z.

Vydaná dňa: 28.11.1995
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
255/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 52/1993 Z. z. 01.12.1995