Čiastka č. 78/1995 Z. z.

Vydaná dňa: 30.10.1995
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
229/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o spotrebnej dani z liehu 01.01.1996
230/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Egyptskej arabskej republiky o výnimke z vízovej povinnosti pre diplomatické, služobné a zvláštne pasy