Čiastka č. 57/1995 Z. z.

Vydaná dňa: 15.08.1995
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
171/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov 15.08.1995
172/1995 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje klasifikácia produkcie