Čiastka č. 51/1995 Z. z.

Vydaná dňa: 25.07.1995
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
151/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 01.08.1995
152/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách 01.01.1996
153/1995 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce v znení neskorších predpisov 25.07.1995