Čiastka č. 49/1995 Z. z.

Vydaná dňa: 17.07.1995
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
145/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 01.08.1995