Čiastka č. 43/1995 Z. z.

Vydaná dňa: 26.06.1995
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
126/1995 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 24. mája 1995 vo veci vyslovenia nesúladu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 370/1994 Z. z. o zrušení rozhodnutí vlády Slovenskej republiky o privatizácii podnikov, časti majetku podnikov a majetkových účastí štátu priamym predajom s Ústavou Slovenskej republiky 26.06.1995
127/1995 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o štátnych zárukách 26.06.1995
128/1995 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 349/1994 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1995