Čiastka č. 39/1995 Z. z.

Vydaná dňa: 15.06.1995
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
115/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane zvierat 01.07.1995
116/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa určuje suma, ktorú je cudzinec povinný preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky 01.07.1995
117/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Komisiou Európskych spoločenstiev o zriadení Zastúpenia Komisie Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike a o jeho výsadách a imunitách
118/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní neinvestičných dotácií zo štátneho rozpočtu v odvetviach uhoľného a rudného baníctva