Čiastka č. 35/1995 Z. z.

Vydaná dňa: 31.05.1995
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
99/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov 01.09.1995
100/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnej podpore malého a stredného podnikania 01.06.1995
101/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov 31.05.1995
102/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení Trestný zákon 31.05.1995
103/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 112/1993 Z. z. o vymedzení oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia a o prevádzke smogových varovných a regulačných systémov 01.07.1995
104/1995 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách